Uitgebreide beschrijvingen Bach Bloesem Remedies

Mimulus - Star of Bethlehem

Klik hier: Agrimony - Clematis

Klik hier: Crab Apple - Larch

Klik hier: Sweet Chestnut - Willow

Klik hier: Rescue Remedy en Rescue Cream

 

 

 

Mimulus


Engels: Mimulus
Nederlands: Maskerboem
Latijns: Mimulus guttatus
Remedienummer: 20
Groep: Angst.
Chakra: 3
Algemeen.
Angst voor bekende zaken, verlegen, bedeesd, nerveus, blozen, aarzelen door angst.

Mens en dier met Mimulus-tekort heeft last van angsten voor bekende zaken, dit ten opzichte van Aspen, dat voor angsten van onbekende oorsprong is. Ook bij dieren is Mimulus-tekort een veel geziene klacht.

De mens is bang om te falen, bang om alleen te zijn, heeft angst voor ongelukken, armoede, angst om ziek te worden, bang voor spinnen, muizen, slangen, liften, telefoongesprekken, etc. Deze problemen kunnen op gegeven moment het leven volledig gaan beheersen, terwijl ze er moeilijk over kunnen praten. Ook zie je vaak fobieŽn, die een ander moeilijk kan begrijpen, zoals geen auto durven rijden, algemene straatangst, supermarktangst, hoogtevrees, etc. Een Mimulus-type is teer gebouwd en lichamelijk erg gevoelig. Dit manifesteert zich ook in lichamelijke uitingen als blozen, trillen als een riet of stotteren.

Mimulus-types hebben een hekel aan drukte, kunnen niet goed tegen lawaai, teveel eten, fel licht, etc. Door hun fijngevoeligheid zijn het geen mensen die een ander angst in zullen boezemen, ook niet als ze eens een keer een woedeaanval hebben. Ze moeten leren om te gaan met hun fijngevoelige lichaam en dienen hun angsten te analyseren en met behulp van deze remedie beter onder ogen te zien. Alleen dan kunnen ze leren van hun angsten, en inzien dat door ervaring en het niet uitstellen van zaken, door de problemen onder ogen te komen, te groeien in hun ontwikkeling.

Voorkomende problemen.
FobieŽn
Angsten voor bekende zaken
Verlegenheid
Overgevoeligheid, zowel geestelijk als lichamelijk

Uitwerking.
Men zal over de angsten heen groeien en kalm en vertrouwensvol worden. Hij zal anderen in hun Mimulus-toestand herkennen en kunnen helpen bij hun innerlijke groeiproces.

Kinderen.
Kinderen die bang zijn in het donker hebben baat bij Mimulus. Ook andere bekende angsten als angst voor dieren, voor klasgenootjes, voor de trein, etc. verminderen door toediening van Mimulus. Bij babies wordt Mimulus-tekort gezien als zij zonder reden na het ontwaken direct beginnen te huilen. Er wordt wel gezegd dat de schok van het geboren worden en het bestaan in een fysiek lichaam deze angsten tot leven brengen.

Dieren.
Dieren met een tekort aan Mimulus-energie ontwikkelen angsten voor bekende zaken. Angst voor bekende zaken komt veel voor bij dieren. Bijvoorbeeld angst in het verkeer, angst voor vuilniszakken of angst voor die ene buurman, angst voor onweer, angst voor de TV, voor visite, bepaalde personen enz. Kortom alle angsten die benoemd kunnen worden en waarvan de oorsprong bekend is.

Deze dieren zijn vaak ook erg schrikachtig en hebben dan de neiging om te vluchten. Soms is de schrik en angst zo groot dat het dier agressief zal reageren wanneer u hem weer aan diezelfde prikkels blootstelt. Vaak zie je bij deze dieren dat de angsten zich langzaam uitbreiden en wanneer er geen behandeling plaatsvindt de dieren veranderen in zeer teruggetrokken dieren, die nog maar weinig plezier in het leven hebben.

Deze dieren zijn ook overgevoelig en verlegen en hebben mede veroorzaakt door deze angsten ook vaak een gebrek aan zelfvertrouwen. Hierdoor is het aan te bevelen om deze dieren niet alleen Mimulus te geven, maar ook de remedie Larch. Hierdoor wordt het dier zekerder van z'n eigen kunnen waardoor angst en schrik eerder overwonnen worden.


(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Mustard


Engels: Mustard
Nederlands: Herik
Latijns: Sinapis arvensis
Remedienummer: 21
Groep: Onvoldoende interesse in huidige omstandigheden.
Chakra: 6

Algemeen.
Neerslachtig, droevig, zware depressies, melancholisch, depressies van onbekende oorsprong, in zichzelf gekeerd.

Bij een gebrek aan Mustard-energie is er sprake van een zware depressie van onbekende oorsprong. Een algemeen gevoel van malaise, zonder dat daar een duidelijke reden voor gegeven kan worden. Het is voor de betrokkene moeilijk om nog zaken te vinden waar hij zich gelukkig door voelt.

Als het nu maar mogelijk was een verklaring te geven voor deze neerslachtigheid, dan zou het aangepakt kunnen worden, maar dat is helaas juist bij een gebrek aan Mustard niet mogelijk. Toch is er wel een goede manier om het aan te pakken: Mustard!

Voorkomende problemen.
Zware depressie zonder bekende oorsprong
Hoofdpijn
Slapeloosheid
Melancholie
Geen honger
Trage stoelgang

Uitwerking.
Mustard neemt de somberheid weg en zorgt voor een zonnetje in het leven.

Kinderen.
Ook kinderen kunnen last hebben van onbekende depressieve gevoelens. Het kind weet niet waar de gevoelens vandaan komen en ze kunnen ook ineens weer over zijn.

Dieren.
Mustard is ook een echte stemmingsremedie. Dieren die een tekort hebben aan Mustard-energie verkeren in een zware depressie, die van tijdelijke aard is. Ineens kan het dier in zo'n depressie terechtkomen zonder dat daar echt een oorzaak voor aan te wijzen is.

Niets in het leven kan hun dan vreugde brengen. Ze liggen maar wat doelloos in hun mand. Deze toestand komt gelukkig niet erg vaak voor bij dieren, maar dieren die in korte tijd veel meegemaakt (aantal herplaatsingen) hebben willen dit gedrag wel vertonen.


(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Oak


Engels: Oak
Nederlands: Eik
Latijns: Quercus robur
Remedienummer: 22
Groep: Moedeloosheid of wanhoop.
Chakra: 1

Algemeen.
Onophoudelijke inspanning, teneergeslagen, strijders, geven het niet op.

Mensen met Oak-gebrek zijn flinke mensen. Ze vechten voor hun bestaan en als ze ziek zijn dan doen ze er alles aan om zo snel mogelijk beter te worden en accepteren niet dat ze niet kunnen presteren als hoe ze dat normaal zouden doen. Ze verliezen nooit de hoop en geven niet op.

Maar wat is dan het probleem, want zulke slechte eigenschappen zijn dit niet? Er is sprake van een constante drang om te presteren, het leven wordt niet genomen zoals het komt. Hij ziet het leven als een aaneenschakeling van prestaties, die telkens zo hoog mogelijk moeten zijn. Hij is niet in staat om te genieten van het leven.

Een Oak-type heeft geen zwakke kant en werkt tot hij erbij neervalt. Als een ander niet kan presteren, dan neemt hij hun taken er ook gewoon bij.

Voorkomende problemen.
Moedige strijder die niet van ophouden weet
Enorme doorzetter
Voelt zich altijd verantwoordelijk
Overmatig plichtsbesef
Is moedig en overwint tegenslagen

Uitwerking.
Het grote uithoudingsvermogen blijft, maar het overdrevene van het moeten presteren is er vanaf. De persoon krijgt weer plezier in het leven en ook in de kleine dingen van het leven.

Kinderen.
Kinderen met Oak-tekort hebben dezelfde problemen als de volwassenen, maar dan op hun eigen terrein, hun huiswerk, hun hobby, spelletjes, etc. Ze weten niet van ophouden, ook al heeft het geen zin meer om verder te gaan.

Dieren.
Dieren van het Oak-type zijn echte doorzetters. Een Oak-dier wordt wel moe, maar geeft niet op. Ze zijn betrouwbaar en moedig en harde werkers, wat prettig is als er met ze gewerkt wordt. Indien het dier gewond is zal het er niets van laten merken en zodanig zichzelf ernstig kunnen beschadigen.

Vooral bij politie/waakhonden komt dit voor. Als de wonden of blessures niet opgemerkt worden, doordat het dier het niet laat merken, dan kan de schade enorm groot zijn en zelfs onherstelbaar. Houdt zo'n dier dus goed in de gaten, aangezien hij in staat is om zichzelf op te offeren voor het gestelde doel. Ze bruisen ook van zelfvertrouwen waardoor ze hun capaciteiten nogal eens overschatten.


(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Olive


Engels: Olive
Nederlands: Olijf
Latijns: Olea europaea
Remedienummer: 23
Groep: Onvoldoende interesse in huidige omstandigheden.
Chakra: 6

Algemeen.
Uitgeput, afgemat, fysiek en mentaal vermoeid, beroofd van energie, ook door ziekten, angst om vrienden te verliezen, ongelukkig, geen plezier in het leven.

Iemand met tekort aan Olive-energie is moe, afgemat en uitgeput. Hij is niet in staat tot welke actie dan ook. Deze uitputting kan zowel mentaal als lichamelijk zijn. Het leven is een zware taak, die maar met moeite uitgevoerd wordt.

Vaak zie je een Olive-tekort bij mensen of dieren die een zware operatie achter de rug hebben of een ziekenhuisbezoek of last hebben van een uitputtende chronische ziekte. Alles wat gedaan moet worden is teveel. De persoon zal vele uren slaap per dag nodig hebben. De lust om nog iets te ondernemen is ook volledig verdwenen.

Voorkomende problemen.
Mentale en lichamelijke uitputting
Innerlijke leegte
Uitputting door langdurig ziekbed

Uitwerking.
Olive werkt vitaliserend, laat nieuwe ongebruikte energie aanboren en geeft kracht.

Kinderen.
Als een kind niet goed door een ziekte heen komt, dan biedt Olive uitkomst. Ook bij oververmoeidheid door andere activiteiten, zoals het studeren voor een examenperiode of proefwerkweek, kunnen vragen om Olive als het kind erg vermoeid is en niet snel herstelt.

Dieren.
Dieren met een tekort aan Olive-energie zijn moe en futloos. Deze dieren hebben last van algehele uitputting. Ze zijn oververmoeid wat zich uit in veel slapen en te moe zijn om te eten. Olive geeft het dier energie om weer vooruit te kunnen. Dieren komen in deze toestand terecht na ziekte of een zware operatie.

Ook het verblijf op een logeeradres kan zeer uitputtend zijn voor een hond of kat (stress). Ook na een operatie of een zware ziekte is het goed het dier Olive te geven.


(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Pine


Engels: Pine
Nederlands: Grove den
Latijns: Pinus sylvestris
Remedienummer: 24
Groep: Moedeloosheid of wanhoop.
Chakra: 1
Algemeen.
Schuldcomplex, zelfverwijt, wanhoop, zichzelf constant verontschuldigen, ook voor fouten van anderen, overkritisch, de 'underdog'.

Iemand met Pine-tekort verontschuldigt zich constant voor zijn eigen bestaan. Ook is hij nooit tevreden over de resultaten die hij boekt. Hij had immers meer kunnen bereiken als hij maar wat harder gewerkt had. Zo is een persoon met Pine-tekort dus nooit tevreden over zichzelf.

Ook kan een persoon met Pine-tekort zich schuldig blijven voelen over kleine nietszeggende foutjes die hij gemaakt heeft. Bijvoorbeeld een nacht de auto niet afgesloten, ook als er helemaal niets met de auto gebeurd is. Het kan zo ver gaan dat hij zich schuldig voelt over het feit dat hij bestaat.

In relaties die niet goed zijn gaat hij er van uit dat hij niet beter verdiend heeft. Hij voelt zich dan ook verantwoordelijk voor de fouten van anderen, zijn kinderen en zijn partner. Op het werk neemt hij de schuld op zich van fouten die de hele afdeling samen maakt.

Voorkomende problemen.
Schuldgevoelens
Constant verontschuldigen
Introvert
Perfectionistisch, het is nooit goed genoeg
Een slecht geweten
Is de underdog
Kinderlijke angsten
Verdient geen liefde

Uitwerking.
De persoon gaat goed met problemen en fouten om. Accepteert dat hij niet perfect is en dat hij dus fouten maakt. Hij leert van zijn fouten, maar blijft er niet aan vasthouden. Hij is n staat om te vergeten en te vergeven.

Kinderen.
Dit kind voelt zich in de klas schuldig voor alles wat er gebeurt. Het ondergaat de straf zonder problemen, ook voor zaken die hij helemaal niet gedaan heeft. Dat anderen daar gebruik van maken ligt voor de hand.

Dieren.
Een Pine-dier voelt zich schuldig als anderen iets gedaan hebben en straf krijgen. Hij zal zijn kop laten hangen en ogenschijnlijk de schuld op zich nemen. Zijn er meerdere dieren in huis en is er iets fouts gedaan bij afwezigheid van de verzorger dan zal het Pine-dier zich schuldig gedragen ook al heeft hij niets op zijn kerfstok.

Maar ook in een spel of tijdens een wandeling zal het dier veel terughoudendheid tonen omdat er wel weer van alles fout zal gaan wat dan zijn schuld is. Wat er ook mis gaat, het Pine-dier zoekt de fouten bij zichzelf, deze dieren zijn dus letterlijk allergisch voor een boze baas en moeten altijd met zachte hand geleid worden.

Ook is het belangrijk deze dieren te bevestigen als ze iets goed doen en wanneer ze de kop laten hangen, probeer ze dan met een peptalk weer uit hun schulp te krijgen.


(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Red Chestnut


Engels: Red Chestnut
Nederlands: Rode kastanje
Latijns: Aesculus carnea
Remedienummer: 25
Groep: Angst.
Chakra: 3

Algemeen.
Overbezorgd voor de veiligheid van anderen, angstig en bezorgd voor anderen, vreselijke dingen verbeelden (dood, ongeluk).

Iemand met een tekort aan Red Chestnut-energie maakt zich altijd zorgen om anderen. Om vrienden, bekenden, en vooral natuurlijk om familieleden. Als iemand op een bepaald tijdstip langs zou komen en hij komt wat later, dan denkt hij gelijk dat er iets vreselijks gebeurd is. Een verkeersongeluk of een hartaanval of zo iets dergelijks.

Zij kwellen zichzelf enorm op deze manier, omdat zij zich constant zorgen maken. Zorgen om het kind dat alleen naar school is gefietst, is het wel aangekomen, is alles wel goed gegaan? Het liefst zou hij naar school gaan of bellen om te vragen of alles wel goed is. Hierdoor krijgt hij eventueel ook de vaste klachten als maagzuur of erger. Constant zorgen maken is zeer ongezond en sloopt langzaam het eigen lichaam.

Vaak is het niet zo erg als hier omschreven. Iedereen heeft wel iets van Red Chestnut in zich, maar bij sommigen is het toch zo sterk aanwezig dat een correctie noodzakelijk is om weer normaal gezond en vrolijk te kunnen functioneren.

Voorkomende problemen.
Bemoederen
Angst voor de veiligheid van anderen
Obsessies
Zeer sterke band met familie, vrienden en bekenden
Is steeds bezig met de problemen van anderen
Als een ander een pijntje heeft denkt hij gelijk het ergste
Vertelt anderen constant dat ze voorzichtig moeten zijn

Uitwerking.
Straalt een positiviteit uit, die door anderen opgevangen wordt. Denkt en handelt positief. Laat de eigen kwellingen los en vertrouwt op een goede afloop.

Kinderen.
Voor kinderen geldt dezelfde informatie als voor volwassenen. Zij kunnen overmatig bezorgd zijn voor het welzijn van gezinsleden. Ook kan het gedrag aangeleerd zijn door de houding van de ouders.

Dieren.
Red Chestnut-dieren zijn overbezorgd en angstig om het welzijn van hun dierbaren. Ze houden iedereen goed in de gaten en kunnen pas rustig gaan slapen als de hele familie veilig thuis is Dit gedrag wordt ook gezien bij zogende moederdieren, die hun jongen zo dicht mogelijk bij zich willen houden, zodat die niet de fout in kunnen gaan of dat ze iets overkomt.

Deze dieren hebben vaak een te sterke relatie met hun verzorger, in die zin dat de verzorger niet uit het oog verloren wordt en dat het dier hemel en aarde beweegt om maar bij die verzorger te zijn. Deze dieren kunnen slecht tegen alleen zijn, immers, de verzorger is afwezig en daardoor raakt het dier in vertwijfeling.

Het gaat hier dus om angsten en overbezorgdheid om anderen. Ook wanneer er sprake is van een te sterke band tussen dier en eigenaar kan deze remedie uitkomst brengen er ervoor zorgen dat het dier zich geestelijk niet verloren voelt hij niet in de buurt van zijn verzorger is.


(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Rock Rose


Engels: Rock Rose
Nederlands: Zonneroosje
Latijns: Helianthemum nummularium
Remedienummer: 26
Groep: Angst.
Chakra: 3
Algemeen.
Paniek, verschrikking, snel schrikken, voor noodgevallen, plotselinge ziekten.

Deze bloesem maakt deel uit van de combinatieremedie Rescue Remedy. Rock Rose is bedoeld als hulp bij acute problemen en noodgevallen. Zelfs wanneer alle hoop lijkt te zijn vervlogen brengt Rock Rose rust en geeft het de mogelijkheid verder te zoeken naar mogelijke oplossingen.

Rock Rose is bijvoorbeeld een goede remedie om direct te geven na een auto-ongeval. Het is dan ook vooral bestemd voor directe hulp en minder voor hulp op lange termijn, daarvoor is Star of Bethlehem beter (zit ook in Rescue Remedy). Ook als iemand ernstig geschrokken is, bijvoorbeeld bij het krijgen van slecht nieuws, of door de aanblik van een ongeval is Rock Rose een goede remedie.

Als lange-duur-remedie kan het gegeven worden aan mensen of dieren die de neiging hebben snel in paniek te raken. Ook is het een goede remedie voor mensen die lange tijd een verslaving hebben gehad (bijvoorbeeld aan drugs).

Voorkomende problemen.
Paniekaanvallen
Acute angst
Noodgevallen
Nachtmerries
Plotselinge ziekten
Zelfmoordneigingen

Uitwerking.
Jezelf overstijgende moed. Helpt om jezelf te vergeten en alleen aan anderen te denken en te helpen. Versterkt de greep op de werkelijkheid.

Kinderen.
Kinderen hebben nog wel eens vervelende dromen, waar ze uit wakker schrikken. Rock Rose maakt ze weer rustig. Ook bij plotselinge ziekteaanvallen als heftige koorts kan Rock Rose gegeven worden.

Dieren.
Voor de schrikachtige dieren is deze remedie geschikt. Het is beter om Rescue Remedy te geven bij heftige angstaanvallen, omdat dat meerdere kanten van de angsten aanpakt. Rock Rose is als lange termijn probleemoplosser goed om het dier minder snel in paniek uit te laten breken. Dieren met een tekort aan Rock Rose-energie verkeren in een verlengstuk van de Aspen of Mimulus toestand. Deze remedie behandelt beide soorten angsten. Wanneer het dier in paniek is geraakt geef je hem Rock Rose. Rock Rose is onderdeel van Rescue Remedy.


(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Rock Water


Engels: Rock Water
Nederlands: Bronwater
Latijns: -
Remedienummer: 27
Groep: Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.
Chakra: 3


Algemeen.
Inflexibel, strikte levenshouding, zelfontkenning, zelfonderdrukking, perfectionistisch.

Een Rock Water-type streeft er constant naar om zo gezond mogelijk te zijn. Hij wil graag een voorbeeld zijn voor anderen en doet zijn best om die anderen net als hij te laten zijn.

Dit gezond worden houdt in dat hij geheelonthouder is, niet rookt en zeker niet verkeerd eet. Nu lijkt dit een gezonde houding, maar het Rock Water-type onthoudt zich van alle geneugten uit dit leven en kan dus niet ten volle genieten. Indien zij zich niet aan hun strakke schema kunnen houden, dan maken ze zichzelf verwijten dat ze niet sterk genoeg zijn.

Deze persoon ziet absoluut niet in dat er iets fout is aan zijn houding en zal alleen doen wat hij belangrijk en goed vindt, ook al is het soms noodzakelijk dat er af en toe zaken gedaan worden die in zijn ogen niet goed zijn. Indien de geestelijke groei aangeeft dat er zaken anders gedaan moeten worden, dan zal dit genegeerd worden, omdat het niet past in zijn standaard werkwijze.

Voorkomende problemen.
Onderdrukte behoeften
Starre ideeŽn
Zelfontkenning
Perfectionistisch
Sobere levenswijze
Zelfgenoegzaamheid
Idealistisch over zichzelf
Sterke wil
Spanning, overspanning

Uitwerking.
Het vermogen om een persoonlijkheid op te bouwen, met veel inzicht en levensvreugde. Hij volgt zijn eigen innerlijk, onderdrukt dit niet en laat zich niet door anderen beÔnvloeden.

Kinderen.
Ook kinderen kunnen perfectionistisch zijn en erg streng voor zichzelf. Deze remedie is ook geschikt voor de kieskeurige etertjes.

Dieren.
Deze dieren zijn erg star in hun levenswijze. Zij wijken niet af van hun standaardpatroon en zullen nooit uit zichzelf linksom lopen als ze normaal rechtsom gaan. Het lijkt of ze klok kunnen kijken, want ze weten exact aan te geven wanneer het etenstijd is en wanneer ze uitgelaten moeten worden, wanneer er iemand thuis moet komen enz.

Het zijn vrij hooghartige dieren die spelletjes en knuffelen ver beneden hun niveau. Het dier leeft een vrij geÔsoleerd leven en raakt uit evenwicht als van de standaardrituelen afgeweken wordt.

Het dier gaat zich als een slachtoffer van zijn eigen regels gedragen aangezien hij zich door zijn starheid alle pleziertjes in het leven ontneemt.

(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Scleranthus


Engels: Scleranthus
Nederlands: Hardbloem
Latijns: Scleranthus annuus
Remedienummer: 28
Groep: Onzekerheid.
Chakra: 5

Algemeen.
Besluiteloosheid, twijfelen, onevenwichtig, wisselende stemmingen (lachen-huilen, vreugde-verdriet, energie-apathie, optimistisch-pessimistisch).

Scleranthus-types zijn rustige mensen die de problemen die ze hebben zelf verwerken, zonder hulp van anderen. Indien zij moeten kiezen tussen twee gelijkwaardige alternatieven, dan hebben ze een groot probleem. Dat kunnen ze niet. Ze worden verscheurd door de twijfel.

Verder kunnen ze ook grote problemen hebben doordat ze iemand vandaag ontzettend aardig vinden en morgen een bloedhekel aan ze hebben. Doordat ze geen keuzes kunnen maken, maken ze dus ook geen keuzes. Dat wil zeggen dat ze dus niets doen. Er komt niets uit hun handen en daar maken ze zichzelf niet geliefd mee.

Ze kunnen voor de kast staan om zich aan te kleden omdat ze naar een verjaardag moeten en dan beurtelings een rode en een blauwe trui voor zich houden, zich afvragend welke kleur hun het beste staat. Eigenlijk zijn beide truien goed, maar dat is juist het probleem. Ze zullen dus zonder trui op de verjaardag verschijnen, als ze al verschijnen, want het niet kunnen maken van de keuzen maakt hen ongelukkig, zo ongelukkig dat ze liever helemaal niet naar die verjaardag zouden gaan.

Voorkomende problemen.
IdeeŽn en gedachten springen van het ene uiterste naar het ander uiterste
Geen innerlijke rust
Zenuwinzinkingen
Afwisselend verstopping en diarree
Slecht concentratievermogen
Grillig
Onevenwichtig
Vraagt zelden om raad

Uitwerking.
Besluitvaardigheid en concentratievermogen. Innerlijke rust en evenwicht. Heeft een soepele en open instelling. Snel gemaakte beslissingen, voor de vuist weg.

Kinderen.
Het kind heeft sterk wisselende stemmingen. Jantje huilt, Jantje lacht. Een heftig temperament en zeer sterk wisselende stemmingen.

Dieren.
Een dier die een tekort heeft aan Scleranthus-energie heeft veel last van stemmingswisselingen. Hij kan geen evenwicht vinden in het leven. Het eten de ene dag wel lusten en dan weer niet. De buurman aardig vinden en de volgende dag hem willen bijten.

Het dier twijfelt constant, kan geen keuzes maken waardoor hij niet lekker in zijn vel zit. Deze gemoedstoestand kost het dier veel energie aangezien hij druk is met proberen te kiezen en niets opschiet. Bij honden met een gebrek aan Scleranthus-energie zie je vaak dat deze dieren last hebben van autoziekte welke ook voortkomt uit een evenwichtsstoornis.

Ook dieren die last hebben van hormoonschommelingen ( teefjes rond de loopsheid) zijn vaak gebaat met Scleranthus.


(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Star of Bethlehem


Engels: Star of Bethlehem
Nederlands: Vogelmelk
Latijns: Ornithogalum umbellatum
Remedienummer: 29
Groep: Moedeloosheid of wanhoop.
Chakra: 1

Algemeen.
Traumatische ervaringen, shock, verdriet, alle effecten van slecht nieuws, ongeval.

Star of Bethlehem is de remedie tegen elke vorm van shock. Het maakt niet uit of deze shock een minuut geleden ontstaan is, of dat het een oud trauma is, ontstaan tijdens de geboorte, of ergens anders in de jeugd.

Star of Bethlehem neutraliseert de shock, waardoor het interne genezingsproces op gang kan komen. Iemand met gebrek aan Star of Bethlehem heeft moeite met het verwerken van slechte ervaringen. Deze laten hem niet los en blijven hun leven negatief beheersen.

Men voelt zich triest, bedroefd en teleurgesteld, terwijl de reden daarvoor vaak niet voor de hand ligt. De oorzaak kan ver in het verleden liggen en onbewust grote invloed hebben op het heden. Star of Bethlehem is een geestelijke pijnstiller. Vormen van shock kunnen zijn: slecht nieuws, pijn, ongeluk, verdriet, etc.

Star of Bethlehem maakt deel uit van Rescue Remedy.

Voorkomende problemen.
Shock
Trauma
Slecht nieuws
Verlies
Pijn zonder aanwijsbare reden
Triestheid

Uitwerking.
Star of Bethlehem is een balsem voor de ziel, een geestelijke pijnstiller en zorgt voor een krachtig herstel en verwerking van oud of nieuw trauma.

Kinderen.
Een vorm van onverwerkte shock is het geboortetrauma, waar een aantal kinderen last van heeft (ook volwassenen overigens). Het helpt ook bij baby's die schrikachtig zijn voor harde geluiden.

Dieren.
Dit is de remedie die ingezet kan worden bij dieren die trauma's op hebben gelopen. Dit kan zijn: mishandeling, overplaatsing, overlijden hogere in de roedelorde, ongelukken, ziekte, maar ook de geboorte kan al als trauma ervaren worden.

De onverwerkte trauma's kunnen emotionele blokkades in de geest van het dier creŽren waardoor het dier niet openstaat voor mentale hulp of bijstand. Hij heeft zich als het ware afgesloten van emoties. Een aanvulling van Star of Bethlehem-energie zorgt ervoor dat blokkades in het lichaam worden opgeheven, zodat andere bloesems ook beter hun werk doen. Eventuele trauma's worden verwerkt in de slaap.

Ze zullen de eerste dagen dan ook meer slapen en meer dromen. Het is verstandig ieder dier dat met de bloesems behandeld wordt voor een ander probleem in het eerste flesje Star of Bethlehem te geven aangezien je nooit met zekerheid kunt zeggen dat het dier geen trauma's heeft en dat deze remedie het dier ontvankelijker maakt voor de energie van de remedies.

(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)

 

 

 

© Frank Fokke 2006. Met dank aan het Bach Centre.
Niets van deze pagina's mag worden gekopieerd in boekvoerm of op digitale wijze zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaren.