Uitgebreide beschrijvingen Bach Bloesem Remedies

Crab Apple - Larch

Klik hier: Agrimony - Clematis

Klik hier: Mimulus - Star of Bethlehem

Klik hier: Sweet Chestnut - Willow

Klik hier: Rescue Remedy en Rescue Cream

 

 

 

Crab Apple


Engels: Crab Apple
Nederlands: Wilde Appel
Latijns: Malus pumila
Remedienummer: 10
Groep: Moedeloosheid of wanhoop.
Chakra: 1


Algemeen.
De 'Reinigingsremedie'. Hebben gevoel van onreinheid, zelfafkeer, schaamte, worden opgeslokt door details, schoonmaakfobieën, huiduitslag en jeuk.

Crab Apple wordt voor twee werkzaamheden ingezet, voor een mentale reiniging, maar ook voor een lichamelijke reiniging.


Allereerst de geestelijke reiniging.

Mensen met een tekort aan Crab Apple-energie hebben het gevoel onrein te zijn. Hoe onbelangrijk het vaak ook is, het kan hun hele leven beheersen, waardoor ze de zaken waar ze zich echt druk om zouden moeten maken links laten liggen. Ze kunnen zich druk maken om kleinigheden en daardoor het geheel uit het oog verliezen. Zo kunnen zij zich druk maken over het feit dat er stof op de TV ligt. Ze rusten niet voordat het stof verdwenen is. Maar de TV trekt weer nieuwe stof aan en dat moet verwijderd worden.

Ook kunnen zij zich zeer druk maken om kleine oneffenheden aan hun eigen lichaam. Een pukkel of een grijze haar kan hun leven gaan beheersen. Vaak heeft men een hekel aan het eigen lichaam. Overmatig handenwassen, schoonmaakfobiën, zes maal daags tanden poetsen en douchen zijn voorbeelden van activiteiten van mensen in negatieve Crab Apple-toestand.

Dwanggedachten en dwanghandelingen zijn ook voorbeelden van een mogelijk tekort aan Crab Apple-energie.

Lichamelijke reiniging.

Crab Apple wordt ingezet vanwege de lichamelijke reiniging die het bewerkstelligt. Na ziekte, verslaving of medicatie zorgt Crab Apple ervoor dat het lichaam zich van de achtergebleven schadelijke stoffen ontdoet. Medicijnen bevatten naast de werkzame stoffen vaak ook stoffen die benodigd zijn voor het vormbehoud, de kleur en de conservering. Ook de werkzame stoffen laten vaak als restproduct ongezonde stoffen in het lichaam achter. Door het innemen van Crab Apple worden deze stoffen zo snel mogelijk het lichaam uitgewerkt.

Ook bij huidproblemen wordt vaak Crab Apple ingezet. Het is een van de bestanddelen van Rescue Crème en van de Frank Fokke Rescue Lotion. Ook wordt het vaak in combinatie met Agrimony ingezet, vanwege de heilzame werking van Agrimony bij huidproblemen. Bij huidproblemen moet gedacht worden aan eczeem, psoriasis, acné, brandwonden, snijwonden, etc. Aangezien Crab Apple de slechte stoffen het lichaam uitwerkt moet rekening gehouden worden met een tijdelijke verergering van de problemen. Na enkele dagen verdwijnt dit weer, om plaats te maken voor genezing.

Mensen die een schoonmaakfobie hebben, hebben veel baat bij deze remedie, maar ook mensen en dieren met dwanggedachten, dwanghandelingen, huidproblemen als psoriasis of acne. Ook is het een goede hulp bij het afkicken van drugs, alcohol of sigaretten.

Crab Apple is ook goed voor mensen en dieren die op medicatie gestaan hebben en intern gereinigd dienen te worden.

Voorkomende problemen.
Moedeloosheid
Wanhoop
Fobieën
Afkicken
Pietluttigheid
Huidklachten
Acne
Psoriasis
Vies voelen na misbruikt te zijn

Uitwerking.
Crab Apple zorgt ervoor dat je de zaken weer in het juiste perspectief gaat zien. Door kleine zaken laat hij zich niet meer van zijn stuk brengen. Veel huidklachten verdwijnen na behandeling met Bach lotion, Bach Crème of door direct Crab Apple op te brengen.

Kinderen.
Vooral kinderen in de pubertijd, die hun eigen lichaam verafschuwen, of kinderen met last van acne hebben baat bij Crab Apple. Een kind met Crab Apple tekort valt ook op door pietluttigheden en precisie die een obsessie worden.

Dieren.
In onze praktijk behandelen we veel honden. Eén van de meest voorkomende problemen bij honden is jeuk. Allereerst wordt gekeken of de hond vlovrij is en of er geen duidelijke allergie aanwezig is. Vaak krabt een hond uit gewoonte of uit verveling. Door overmatig krabben en bijten gaat de huid kapot en komt de hond in een negatieve spiraal, want de kapotte huid jeukt nog meer en zelfs het genezingsproces veroorzaakt jeuk.

Door de huid in te spuiten met Frank Fokke Eerste Hulp lotion, waar Crab Apple een belangrijk onderdeel van uitmaakt, verdwijnt de jeuk binnen enkele minuten, waardoor de negatieve spiraal doorbroken wordt en het genezingsproces op gang kan komen. Door de eerste tijd de wonden, of rode jeukplekken, te blijven behandelen met de lotion blijft de jeuk vrijwel weg en kan gewerkt wroden aan het wegnemen van de echte oorzaak van het bijt/krabprobleem.

Dit echte probleem kan vaak ook met Bach Bloesem Remedies gunstig behandeld worden. Indien de plekken echt kaal zijn, is het ook mogelijk om Rescue Cream aan te brengen. De Frank Fokke Eerste Hulp-crème is in dit geval nog beter, daar dit ook Agrimony en andere anti-jeuk-producten bevat.

Het Crab-Apple -dier hecht veel waarde aan regelmaat en zuiverheid. Deze dieren stellen het op prijs als hun slaapplaats cq. verblijfplaats schoon is. Ook het schoon zijn van water en voerbakken wordt zeer op prijs gesteld. Ze zitten vastgeroest in een patroon en vertonen een obsessief gedrag ten aanzien van de handhaving daarvan. Ze kunnen zeer traumatisch reageren wanneer ze in hun regelmaat en zuiverheid gestoord worden. Een uiting daarvan kan zijn dat het dier zichzelf gaat krabben en bijten, puur uit frustratie. Crab Apple is ook een reinigingsremedie.

Crab Apple zet de geest aan tot reinigen van het lichaam. Wordt ingezet bij dieren die onverklaarbare jeuk hebben, maar ook bij dieren die zichzelf constant moeten reinigen door middel van likken of bijten vaak tot bloedens toe. Crab Apple helpt ook het lichaam te ontdoen van restanten van allopatische medicijnen.

(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Elm


Engels: Elm
Nederlands: Veldiep
Latijns: Ulmus Procera
Remedienummer: 11
Groep: Moedeloosheid of wanhoop.
Chakra: 1

Algemeen.
Kunnen tijdelijk de verantwoording niet aan, voelen zich ontoereikend, zijn moedeloos.

Een Elm-persoon wordt gekenmerkt door het goede werk dat zij afleveren, ten dienste van de medemens. Af en toe hebben zij een inzinking, waardoor ze er even niet meer tegenop kunnen. De taak is even te zwaar voor ze. Elm helpt ze er weer bovenop. De persoon zal zich onbekwaam voelen en vinden dat de verantwoordelijkheden te groot zijn. De moderne kreet Burn-out past ook uitstekend in de Elm-beschrijving. Een tijdelijk gevoel van ontoereikendheid.

Voorkomende problemen.
Tijdelijke uitputting
Overmatig plichtsbesef
Ontoereikendheid
Lage bloeddruk
Tijdelijke faalangst
Uitputting
Niet meer weten waar te beginnen
Het gevoel niets meer te kunnen

Uitwerking.
De innerlijke roeping wordt weer gevolgd. De persoon is positief en kan prima leiding geven. Hij is zeer bekwaam, zelfverzekerd en vol zelfvertrouwen. Altruïstisch (onbaatzuchtigheid).

Kinderen.
Het kind kan de verantwoordelijkheden die het heeft niet aan. Bijvoorbeeld extreme uitputting tijdens de examenperiode.

Dieren.
Een dier dat verantwoordelijkheden tijdelijk niet kan dragen zien we vaak bij dieren met een 'functie' . Het dier wordt geestelijk of lichamelijk te zwaar belast en geeft niet aan wanneer zijn grens bereikt is.Deze dieren zijn in hun normale doen heel stabiel en gehoorzaam, wanneer echter de grens bereikt is van overbelasting zal het dier zeer instabiel gedrag gaan vertonen omdat hij zijn taken niet goed kan volbrengen wat hij eigenlijk zo graag wil. Honden met een functie zijn oa. een zogende moeder, waakhonden, maar ook dieren die ingezet worden door mensen (blindengeleidehonden of politiepaarden) Ook dieren die als " praatpaal'' van hun verzorger dienen kunnen een Elm-inzinking krijgen.

(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Gentian


Engels: Gentiaan
Nederlands: Slanke gentiaan
Latijns: Gentiana amarella
Remedienummer: 12
Groep: Onzekerheid.
Chakra: 5

Algemeen.
Depressies door twijfel, zijn snel ontmoedigd, pessimistisch, hebben vertrouwen en geloof verloren, skeptisch en nederig.

Voor mensen die gemakkelijk ontmoedigd zijn. Vaak is er maar weinig voor nodig om hen het vertrouwen te laten verliezen in hun eigen kunnen. Iemand met Gentian-tekort is vaak pessimistisch.

Depressieve gevoelens komen vaak voor, terwijl de persoon precies weet waardoor de depressie ontstaan is. Het is een persoonlijkheid die eigenlijk maar weinig zaken tot een goed einde weet te brengen, want de minste geringste tegenslag is zo ontmoedigend dat hij geen zin meer heeft te trachten de problemen te overwinnen.

Door er op voorhand vanuit te gaan dat alles fout zal gaan, gaat ook eigenlijk alles fout. het is een self fulfilling prophecy.

Voorkomende problemen.
Eeuwige twijfel
Moedeloosheid
Onwetendheid
Eeuwige pessimist
Ongelovig
Depressief met bekende oorzaak

Uitwerking.
Leert te leven met tegenstrijdigheden, is optimistisch, heeft vertrouwen in een goede afloop. Eindelijk zal hij leren om te gaan met tegenslagen en ze te overwinnen. Hierdoor zal hij veel productiever worden.

Kinderen.
Problemen bij kinderen zijn vaak problemen op school, een leraar die hem niet aanstaat, of slechte schoolcijfers.

Dieren.
Dieren die vaak met de 'staart tussen de benen' weglopen, zodra er iets niet gaat zoals het hoort te gaan. Een tegenslag tijdens een training en het dier zal die oefening niet meer doen omdat hij denkt het toch niet te kunnen .De dieren zijn pessimistisch gestemd en hebben geen zin om dingen te gaan ondernemen omdat je ze op voorhand besloten hebben dat het toch niet leuk wordt. De dieren hebben vaak een ietwat droevige blik in hun ogen en stralen en vreemde hooghartigheid uit. Dieren die dit gedrag vertonen hebben duidelijk een Gentian-tekort. Meestal is deze toestand slechts van tijdelijke aardt en heeft dan een aanwijsbare oorzaak. (herplaatsing)

(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Gorse


Engels: Gorse
Nederlands: Gaspeldoorn
Latijns: Ulex Europaeus
Remedienummer: 13
Groep: Onzekerheid.
Chakra: 5

Algemeen.
Wanhopig, verslagen, gelaten, berustend, geen ambitie, gebrek aan interesse vanwege gevoelens van hopeloosheid, hopen niet meer op herstel van (chronische) ziekten of problemen.

Deze remedie is voor mensen en dieren in een staat van uiterste wanhoop. Vaak betreft het mensen die ernstig ziek zijn en er is geen hoop meer op verbetering. Alleen voor hun geliefden zijn ze nog bereid om andere heelmethoden te gebruiken, maar voor hun zelf is alle hoop verdwenen.

Mens en dier met Gorse-tekort hebben een zwaar leven en kunnen een doodsverlangen hebben, dit komt dan door de zware tijden die zij moeten doorstaan. Het komt veel voor dat deze personen als kind/jong die al ernstig cronisch ziek geweest zijn.

Voorkomende problemen.
Vertwijfeling Hopeloosheid
Vertrouwen kwijt geraakt
Geen ambities meer
Mentaal moe
Pessimistisch
Depressiviteit

Uitwerking.
Gorse zorgt ervoor dat men daadwerkelijk weer vertrouwen krijgt in de toekomst, want van groot belang is voor het zelfgenezende vermogen dat ieder in zich heeft. Alleen door een rotsvast vertrouwen en geloof in de toekomst is het mogelijk om cronische/levensbedreigende ziekten te overwinnen. Er zijn voldoende mensen die genezen van kanker, ME en zelfs aids. Gorse is de eerste stap naar die genezing.

Kinderen.
Gorse maakt het kind optmistischer en kan vooral ingezet worden bij kinderen die een chronische ziekte hebben. Het helpt hun deze ziekten te overwinnen.

Dieren.
Gorse is een echte stemmingsremedie. Een dier kan tijdelijk in een Gorsestemming zijn, maar geen dier heeft een Gorsekarakter. Het dier is volstrekt wanhopig en doet geen moeite meer om activiteiten te ondernemen. Het ligt op de eigen plek en blijft daar liggen. Het dier geeft de indruk dat het van hem allemaal niet meer hoeft. Deze houding zie je wanneer de hond ziek is en niet meer de energie heeft om "overeind" te krabbelen. Ook dieren die langdurig in asiel of kennel zitten vertonen dit gedrag, ze zien geen enkel zin meer van het leven. Deze dieren hebben heel veel liefde, geduld en aandacht nodig om uit deze depressieve toestand op te krabbelen. Gorse is ook een goede remedie voor dieren die last hebben van verlatingsangsten. De remedie Gorse staat ook bekend als "zonneschijn in een flesje".


(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Heather


Engels: Heather
Nederlands: Struikheide
Latijns: Calluna vulgaris
Remedienummer: 14
Groep: Eenzaamheid.
Chakra: 7

Algemeen.
Egocentrisch, geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen, houden niet van alleen zijn, simuleren ziekte, praatziek, klampen zich vast aan luisteraars, luisteren slecht.

Iemand met Heather-tekort dringt zichzelf op aan anderen, door alle problemen die hij heeft te bespreken. Constant wordt er over de eigen problemen gesproken, zonder dat de ander er om vraagt of er in geïnteresseerd is. Als hij alleen is voelt hij zich erg ongelukkig, omdat hij zijn problemen niet kwijt kan.

Als iemand met problemen naar hem toegaat, dan zal hij binnen enkele momenten het gesprek overgenomen hebben en over zijn eigen problemen spreken. Iedereen bevindt zich wel eens in de negatieve Heather-emotie. U kent de situatie wel dat u in de wachtkamer bij de dokter zit of in het ziekenhuis en een wildvreemde alle problemen die hij heeft aan u begint te vertellen. Je moet echt onbeleefd en hard worden om van ze af te komen, of je hoort het gelaten aan. Omdat iemand met Heather-tekort alleen over zichzelf wil praten levert dit vaak problemen op in relaties. Deze houding is veelal veroorzaakt door een verkeerde opvoeding of gewoon een liefde tekort in de jonge jaren.

Voorkomende problemen.
Voortdurend met zichzelf bezig
Hebben toehoorders nodig
Zijn opdringerig
Voelen zich alleen
Sluit vaak letterlijk de vluchtweg voor anderen af, zodat ze moeten blijven luisteren
Dit kunnen ze ook figuurlijk doen
Kan bijna niet naar anderen luisteren
Kan ontzettend overdrijven
Simulatie van ziekte

Uitwerking.
Heather maakt je emotioneel onafhankelijk, een begrijpende volwassene. Het leert je aandacht te geven aan anderen en niet alleen aan jezelf. Je straalt kracht uit en verantwoordelijkheid.

Kinderen.
Het kind kan ziekte simuleren voor aandacht, wil aardig gevonden worden en verzint van alles om dat doel te bereiken. Het kind eist aandacht op en praat veel over zichzelf. En aandacht is aandacht, negatief of positief.

Dieren.
Dieren met Heather-tekort tonen een aanstellerig gedrag en kunnen slecht tegen alleen zijn. Ze hebben het liefst een heel publiek om zich heen staan waarvoor ze dan de meest rare kunsten uithalen om maar alle aandacht te krijgen. Je valt in huis gewoon over ze. Het dier wil alleen maar in het middelpunt van de belangstelling staan. Deze dieren zijn ook vaak zeer egoïstisch en eisen alle aandacht, zij doen dit op een heel subtiele manier, maar altijd zo dat ze er zelf beter van worden. Deze dieren moeten ook maar weinig hebben van hun soortgenoten die in hetzelfde huis wonen. Immers, deze krijgen aandacht die het Heather-dier wil hebben. Ook met kinderen kunnen deze dieren (hond/kat) niet goed overweg. Het Heather-dier is helemaal vervuld van zichzelf en ook zeer kriebelig op takjes in de vacht, wondjes enz.


(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Holly


Engels: Holly
Nederlands: Hulst
Latijns: Ilex aquifolium
Remedienummer: 15
Groep: Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën.
Chakra: 4
Algemeen.
Haat, afgunst, wantrouwend, achterdocht, wraakgevoelens, driftbuien en agressiviteit, humeurig, ontnemen anderen energie.

Mensen met Holly-gebrek hebben last van jaloeziegevoelens, haat, afgunst en wantrouwen. In ieder mens zit een gevoel van afgunstigheid voor wat anderen bereiken, doen of hebben. Bij dieren is het niet anders.

In principe wil iedereen liefde geven en ontvangen, wat iemand met ernstig Holly-gebrek dus zeer droevig kan maken. Gaat het nog verder, dan is de persoon verhard en geheel niet meer in staat om liefde te geven óf te ontvangen.

Voorkomende problemen.
Haat
Achterdocht
Wantrouwen
Jaloezie
Wraakgevoelens
Leedvermaak
Altijd het negatieve zoeken
Verdenkt een ander snel
Voelt zich vaak gekwetst

Uitwerking.
De persoon leeft in innerlijke harmonie. Hij is in staat liefde te geven en kan anderen waarderen die meer bereiken dan hijzelf. Hij zal anderen niet meer bekritiseren en niet meer op ze neerkijken.

Kinderen.
Het kind dat Holly-gebrek heeft pest vaak andere kinderen en is jaloers als anderen aandacht krijgen.

Dieren.
Dieren kunnen jaloers zijn op nieuwe kinderen (baby's) en mogen absoluut niet alleen met hun gelaten worden. Ook als er andere dieren bijkomen kan het dier vinden dat het aandacht tekort krijgt. Dit kan zich uiten in 'beledigd' gedrag, maar ook gemakkelijk in bijten of nog erger. Dieren met een tekort aan Holly-energie hebben zeer negatieve emoties die zij op anderen projecteren. Eigenlijk zijn zij constant boos naar anderen toe.

De dieren zijn vaak achterbaks, argwanend bezitterig en jaloers. Deze dieren (hond/kat) kunnen jaloers zijn op nieuwe kinderen (baby's) en mogen absoluut niet alleen met hun gelaten worden. Deze dieren beschouwen ook vaak hun eigenaar als persoonlijk bezit en handelen daar ook naar.

Wee diegene die in de buurt van de baas komt. Dit zijn de honden die voerbaknijd vertonen, of bij wie je niet aan de speeltjes mag komen. Ook als er andere dieren bijkomen kan het dier vinden dat het aandacht tekort krijgt. Dit kan zich uiten in 'beledigd' gedrag, maar ook gemakkelijk in bijten, krabben of ander agressief gedrag. In de regel zijn het eenzame dieren, vandaar de noodzaak om deze dieren te helpen met Holly-remedie.


(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Honeysuckle


Engels: Honeysuckle
Nederlands: Tuinkamperfoelie
Latijns: Lonicera caprifolium
Remedienummer: 16
Groep: Onvoldoende interesse in huidige omstandigheden.
Chakra: 6
Algemeen.
Hangen aan herinneringen, heimwee, nostalgie, vroeger was alles beter, zien geen perspectief in de toekomst, leven in het verleden, zijn ongelukkig en hebben spijtgevoelens.

In vroeger tijd heeft de persoon een periode van geluk gekend, een liefde, een vriendschap of iets dergelijks. Hij hunkert terug naar die periode van geluk en gaan er vanuit dat zo'n periode nooit meer terugkomt. Van elke kans die hij gemist heeft in het leven heeft hij spijt.

Hij kan moeilijk nieuwe vrienden maken of zich gelukkig voelen in een nieuwe omgeving. Hij kan zich moeilijk concentreren op de huidige taken, daar hij met zijn gedachten in het verleden vast zit. Veelal praten deze mensen in de vorm van 'vroeger was het beter' en 'toen ik nog....', etc. De persoon blijft steken in het verleden en kan daardoor niet goed meekomen in het heden. Dit kan van zeer tijdelijke aard zijn, zoals het heimweegevoel van kinderen op schoolreisje bijvoorbeeld, maar kan ook in de loop van vele jaren gegroeid zijn.

Typische kenmerken van een honeysuckle-tekort zijn bijvoorbeeld: het constant praten over 'vroeger', het draaien van oude muziek en bijvoorbeeld een vijftiger die zich nog steeds als tiener aankleedt, vanwege het succes dat de persoon als tiener in die kleren had.

Voorkomende problemen.
Heimwee
Nostalgie
Spijt van kansen die gemist zijn
Verheerlijking van het verleden
Kan het verlies van een dierbaar persoon niet verwerken
Het verleden is bekend als de dag van gisteren

Uitwerking.
De persoon leeft weer in het heden en gaat goed met het verleden om. Het verleden wordt geaccepteerd en verwerkt, waardoor de weg naar het heden weer open komt te staan.

Kinderen.
Kinderen die last hebben van heimwee, bijvoorbeeld bij een logeerpartijtje, hebben baat bij Honeysuckle. Ook bij verhuizing naar een andere buurt kan het kind zich verloren voelen. Honeysuckle helpt om het verleden te integreren in het huidige. Het helpt kinderen ook als zij bijvoorbeeld na een vakantieperiode weer het vaste patroon van het naar school gaan op moeten pakken. Ook een prima remedie bij gezinsuitbreiding. Het leert het kind het geluk te zien van de nieuwe situatie en niet alleen vast te klampen aan de tijd dat hij de ouders voor zichzelf had.

Dieren.
Voor dieren die het verleden niet achter zich kunnen laten. Honeysuckle maakt deel uit van de 'overplaatsingsremedie' (Honeysuckle, Star of Bethlehem en Walnut). Het helpt dieren die naar een nieuwe omgeving moeten gaan. Denk hierbij aan verkoop of uithuisplaatsing.

Bij dieren met een Honeysuckle-tekort zie je dat ze niet (willen) wennen aan de nieuwe leefsituatie, ze blijven hangen in het verleden. Dat kenden ze en dat waren ze gewend. Die nieuwe leefsituatie kan variëren van een nieuwe eigenaar tot een verhuizing of nieuwe mensen in huis.

Deze remedie kan ook preventief gegeven worden, dus voor de herplaatsing of verhuizing.


(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Hornbeam


Engels: Hornbeam
Nederlands: Haagbeuk
Latijns: Carpinus betulus
Remedienummer: 17
Groep: Onzekerheid.
Chakra: 5

Algemeen.
Hebben last van het 'maandagochtendgevoel', uitstellen, moe, mentale uitputting, onzeker door gebrek aan kracht.

Deze remedie is tegen het 'maandagmorgengevoel'. Voor mensen en dieren die normaal goed functioneren, maar tijdelijk mentaal en fysiek de dagen even niet aan kunnen. 's Ochtends het bed uit komen is al erg moeilijk en ze komen moeizaam op gang. Het hoofd voelt bij het wakker worden zwaar aan.

Alleen al de gedachte dat het 'morgen' weer maandag is en er weer een werkweek begint ontneemt hem alle energie. Dit probleem kan van tijdelijke aard zijn, maar kan ook chronische vormen aannemen. De persoon neemt te veel mentale indrukken in zich op en kan die niet verwerken.

Het leven wordt als niet productief genoeg ervaren. De persoon is ten opzichte van zijn hogere zelf erg gemakzuchtig. Houdt zich liever aan automatismen die geen extra inspanning kosten. Het evenwicht in het stelsel van energieën is verstoord, het mentale niveau is overbelast, ten opzichte van de overige niveaus. Hornbeam herstelt de energiebalans, het geeft 'ruggengraat'.

Voorkomende problemen.
Vermoeidheid
Tijdelijke uitputting
Uitstellen
Geen initiatieven nemen
Maandagmorgengevoel
Gebruikt veel opwekkende middelen (koffie, sigaretten)
Uitstellen

Uitwerking.
Hornbeam geeft nieuwe frisse energie, leidt tot constructief denken en creativiteit. Het maakt levendig, helder en geneigd tot afwisseling. Het brengt overtuiging dat de taken volbracht kunnen worden, ook al leken ze eerst niet te volbrengen.

Indien u af en toe last heeft van een "maandagmorgengevoel" kunt u twee druppels Hornbeam rechtstreeks uit het stockflesje nemen. Het geeft direct een verfrissend gevoel. Is het probleem chronisch, neem dan gedurende langere tijd Hornbeam uit een gebruikersflesje, of uit een van onze Standaard Remedies.

Kinderen.
Voor kinderen geldt eigenlijk hetzelfde. De vermoeidheid kan ontstaan zijn door teveel huiswerk, teveel TV kijken of te lang achter de (spel)computer zitten.

Dieren.
Het dier is verveeld en heeft geen zin om op te staan. Als er iets leuks gebeurt is de energie er ineens weer wel, maar het normale leven lijkt moeilijk te volbrengen. De hond loopt braaf zijn dagelijkse blokje om mee, maar van enige enthousiasme is geen sprake.

Deze dieren houden van afwisseling, liefst iedere dag een ander rondje lopen of een ander spelletje doen. Behalve Hornbeam helpt ook dus afwijking van het normale patroon om het dier weer in balans te krijgen.


(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Impatiens


Engels: Impatiens
Nederlands: Reuzenbalsemien
Latijns: Impatiens glandulifera
Remedienummer: 18
Groep: Eenzaamheid.
Chakra: 7
Algemeen.
Zijn ongeduldig, prikkelbaar, gespannen, hoog levenstempo, snel geïrriteerd, hebben een hekel aan gezelschap, jagen anderen op, werken het liefst alleen.

Deze persoon heeft haast en werkt erg snel. Hij ergert zich aan anderen die trager zijn. Zij houden niet van uitstellen en gaan achter elkaar door, met alles waar ze mee bezig zijn.

Van anderen wordt verwacht dat ze in hetzelfde tempo werken, anders ergert hij zich dood. Hij zal dan ook trachten de anderen ertoe te zetten hetzelfde werktempo en dezelfde productiviteit te ontplooien. Hij heeft last van nerveuze trekjes en kan snel rood aanlopen. Spiertjes spannen zich in het gezicht of in de nek en kunnen pijn veroorzaken.

Het zijn slechte leraren, want ze ergeren zich constant als de leerlingen iets niet begrijpen. Hij werkt het liefst alleen anders ergert hij zich steeds aan de anderen.

Voorkomende problemen.
Mentale spanningen
Ongeduldig
Prikkelbaar
Snel en haastig
Vinden geen rust
Altijd bezig
Kan niet stil zitten
Probeert anderen aan het werk te krijgen
Werkt het liefst alleen

Uitwerking.
Het maakt geduldig, snel van begrip, zachtmoedig en teder.

Kinderen.
Dit kind maakt veel ruzie met andere kinderen. Het is snel geïrriteerd en heeft zenuwachtige trekjes.

Dieren.
Een dier met Impatiens-gebrek is druk en altijd in de weer. Het zijn overenthousiaste dieren die de hele dag bezig zijn. Ze handelen al, voordat je ze een commando gegeven hebt. Ze ergeren zich aan andere dieren, die het tempo niet bij kunnen (of willen) houden. Hun eten gaat met drie happen naar binnen en word niet gekauwd, dat kost immers tijd. Ze zijn snel geïrriteerd en komen zeer nerveus over.

Dit zijn de dieren die hun verzorger de hele dag met één oog in de gaten houden. Zodra de verzorger een bekende handeling maakt reageert het dier direct om tot actie over te gaan. Is de verzorger 10 minuten weggeweest dan springt dit dier alweer 1 meter hoog van blijdschap. Op zich lijkt dit een heel leuk dier, maar het dier komt niet tot ontspanning waardoor er stress zou kunnen ontstaan. En de vreselijke onstuimigheid zou makkelijk tot lichamelijke klachten/blessures kunnen leiden.


(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Larch


Engels: Larch
Nederlands: Lariks
Latijns: Larix decidua
Remedienummer: 19
Groep: Moedeloosheid of wanhoop.
Chakra: 1

Algemeen.
Gebrek aan zelfvertrouwen, moedeloos, verwachten te zullen falen, minderwaardigheidsgevoelens, uitstel, zwakke overtuigingen.

Larch wordt ingezet bij mensen en dieren met te weinig zelfvertrouwen. Zij zetten zich nooit volledig in voor een taak, omdat ze weten dat ze toch zullen falen. Daardoor falen ze dus zeker, want hun lage gevoel voor eigenwaarde nog verder omlaag helpt.

Ze hebben last van een minderwaardigheidscomplex en doordat ze niets volbrengen zullen ze ook weinig bijleren en zich minder blijven voelen dan anderen om hen heen. Over het algemeen zijn het best intelligente mensen die met een beetje hulp erg ver kunnen komen.

Voorkomende problemen.
Onzekerheid
Faalangst
Minderwaardigheidscomplex
Onderschatting van de eigen vermogens
Probeert niet, omdat hij het 'toch niet kan'

Uitwerking.
Larch geeft het nodige zelfvertrouwen terug. Het zorgt ervoor dat je plannen maakt en ze ook daadwerkelijk uitvoert. Tegenslagen deren je niet, want je weet dat de aanhouder wint.

Kinderen.
Behalve dezelfde problemen als de volwassenen zie je ook vaak dat door het gebrek aan zelfvertrouwen het stotteren begint.

Dieren.
Larch wordt gegeven aan dieren met een gebrek aan zelfvertrouwen. Soms heeft een dier met Larch-tekort slechte leerervaringen gehad en daardoor het zelfvertrouwen verloren. Deze dieren zie je nooit een initiatief nemen aangezien ze ervan uitgaan dat het toch niet goed is wat ze doen.

Door het gebrek aan zelfvertrouwen zit het dier niet lekker in zijn vel. Hij voelt zich altijd de mindere en zal veel zaken met een zekere terughoudendheid benaderen. Soms zie je dat het dier nog maar moeilijk te benaderen is, puur omdat hij denkt dat hij de situatie niet aankan.

Vaak zie je ook dieren met angsten een gebrek aan zelfvertrouwen ontwikkelen. zodra zij blootgesteld worden aan de angstprikkel. Deze dieren moeten gestimuleerd worden in hun kunnen. Geef ze een opdracht waarvan je zeker weet dat het dier 'm goed kan uitvoeren en beloon dan het goede gedrag (overdrijven mag).


(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)

 

© Frank Fokke 2006. Met dank aan het Bach Centre.
Niets van deze pagina's mag worden gekopieerd in boekvoerm of op digitale wijze zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaren.