Uitgebreide beschrijvingen Bach Bloesem Remedies

Agrimony - Clematis

Klik hier: Crab Apple - Larch

Klik hier: Mimulus - Star of Bethlehem

Klik hier: Sweet Chestnut - Willow

Klik hier: Rescue Remedy en Rescue Cream

 

 

 

Agrimony


Engels: Agrimony
Nederlands: Agrimonie
Latijns: Agrimonia eupatoria
Remedienummer: 1
Groep: Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën.
Chakra: 4


Algemeen.
Zorgen en problemen worden achter humor en grappen verborgen, er wordt geen confrontatie aangegaan, overgevoelig voor ruzie, afleiding wordt gezocht in gezelschap, hebben heimelijke verlangens.

Een Agrimony-type is een vriendelijk persoon. Vraag hem hoe het er mee gaat en het antwoord is steevast: Uitstekend! Een Agrimony-type klaagt niet, verbergt eigen zorgen achter een altijd vrolijk masker. Achter dit masker gaat een persoon schuil die kampt met een innerlijke strijd die maar niet te winnen lijkt. Vaak vlucht men in verslavingen als roken, te veel eten en drinken. Ook hierdoor worden problemen vergeten. Een Agrimony-type is een goede vriend, hij klaagt immers nooit.

Een Agrimony-type kan niet goed tegen alleen zijn en zal altijd veel vrienden om zich heen hebben, is de gangmaker op feesten en partijen en derhalve een graag geziene gast. Als hij wel alleen is, dan komen de problemen bovendrijven en daar kan hij niet mee omgaan. Hij wenst de problemen niet te zien en zal het alleen zijn dus zo veel mogelijk trachten te vermijden.

De kwellingen die hij ondergaat liggen op het gebied van ziekte, geld, prolemen met collega's of baas. Ook stoort een Agrimony-type zich aan allerlei kleine zaken die hij vergeten is te doen.

De vrede moet koste wat het kost bewaard blijven, want een Agrimony-type kan niet tegen disharmonie en confrontaties. Dat hier uiteindelijk offers voor gebracht moeten worden is een gevolg dat hij daarvoor ondergaat.

Voorkomende problemen.
Rookverslaving
Drankverslaving
Drugsverslaving
Andere verslavingen
Tandenknarsen, vooral 's nachts
Nagelbijten
Ischias
Huidproblemen
Lymfeklierenproblemen
Oog- of oorklachten
Darmontsteking
Pijn bij tanden krijgen
Overtollig vet
Problemen met verborgen pijn over een lichamelijk gebrek

Uitwerking.
De persoon wordt evenwichtig en is in staat de eigen problemen onder ogen te zien en op waarde in te schatten. Weet tegenspoed te integreren in het leven. Heeft innerlijke vrede en oprechte blijmoedigheid. Gaat confrontaties aan.

Kinderen.
Agrimony-types komen veel voor onder kinderen. Het zijn de kinderen die altijd vrolijk lijken en de tranen inslikken. De ouders van het kind weten echter beter en dienen alert te zijn op de problemen die het kind hiermee kan hebben. De indruk die het kind maakt bij vrienden, ouders en leerkrachten wordt door het kind van groot belang gezien.

Dieren.
Agrimony-dieren houden niet van conflictsituaties en trekken zich dan duidelijk terug. De confrontatie met andere dieren wordt zoveel mogelijk gemeden. Het dier wil alleen maar goed doen en zal zelfs als het tekort gedaan wordt niet klagen. Dit zorgt wel voor de opbouw van stress, dat zich kan uiten in allerlei symptomen als bijten, krabben, likken, dit alles om de aandacht van de echte problemen af te leiden. Agrimony-dieren houden er niet van om alleen te zijn. Wanneer ze alleen zijn zullen de situaties van alledag die ze zo zorgvuldig weten te vermijden geestelijk op hun afkomen wat voor veel problemen kan zorgen aangezien dit het dier veel stress bezorgt. Ze zoeken dan ook continu gezelschap op. Echte Agrimony-types zijn de katten die niet van je zijde wijken en de honden die zich ernstig misdragen wanneer zij achtergelaten worden in huis en/of auto. Ook zie je bij veel dieren die een Agrimony-tekort hebben dat ze onrustig slapen. Ze dromen veel en maken daar ook de nodige geluiden bij. Dit wordt veroorzaakt door de opgebouwde stress en kun je zien als een soort ontlading.

(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Aspen


Engels: Aspen
Nederlands: Esp
Latijns: Populus Tremula
Remedienummer: 2
Groep: Angst.
Chakra: 3


Algemeen.
Tegen angsten van onbekende oorsprong, onbestemde voorgevoelens, irrationele angsten.

Iemand met Aspen-gebrek heeft last van vage irrationele angsten. Angsten die een onbekende herkomst hebben. Angst dat er iets erg gaat gebeuren, alleen wat, dat is niet bekend.

Aspen-patiënten worden midden in de nacht wakker uit een enge nachtmerrie en kunnen dan niet meer slapen. De nacht, de periode waarin uitgerust dient te worden en het lichaam nieuwe energie opdoet en problemen dient te verwerken, wordt nu juist als een negatieve beangstigende situatie gezien.

Voorkomende problemen.
Slaapwandelen
Nachtmerries
Onbehaaglijk voelen
Plotseling opkomende angsten
Angst voor de dood, mishandeling, verkrachting, faillisement

Uitwerking.
Aspen neemt de angst weg en zorgt voor rust en stabiliteit. Het wegnemen van de angst zorgt ervoor dat de slaap beter gevat wordt en ook beter benut wordt.

Kinderen.
Angst voor de boeman, zwarte piet of monsters onder het bed. Het lampje moet altijd aanblijven en liefst de deur op een kier laten staan.

Dieren.
Dieren met Aspen-tekort zijn angstig en onzeker. Ze hebben angsten die ze niet kunnen verklaren, maar die voor hen heel echt zijn. De Aspen-angst zit eigenlijk tussen de oren en is niet echt te benoemen. Geef het dier afleiding op die momenten dat de angsten de overhand dreigen te nemen, maar uiteraard mag u niet troosten, omdat u daarmee de angst bevestigt. Het dier droomt vaak heftig en haalt niet die rust uit de slaap die het eigenlijk zo hard nodig heeft. Vaak zijn Aspen-dieren bang om alleen te blijven. Daarentegen hebben ze ook angst om contact te zoeken. Forceer bij deze dieren niets, laat het dier zelf komen. Ook angstbijten is een symptoom van een Aspen-tekort. Soms lijkt het alsof Aspen-dieren angst hebben voor het hele leven.

(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Beech


Engels: Beech
Nederlands: Beuk
Latijns: Fagus Sylvatica
Remedienummer: 3
Groep: Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.
Chakra: 2


Algemeen.
Onverdraagzaam, kritisch en intolereant gedrag tegen anderen. Vellen snel een oordeel over anderen.

Iemand met gebrek aan Beech is arogant en zelfverzekerd. Een ander wordt op basis van vooroordelen afgekeurd, zonder daadwerkelijk te weten of die vooroordelen wel juist zijn. Zij wijzen een ander graag op de zaken die in hun ogen verkeerd zijn, maar zijn ook in staat het goede in iets te prijzen.

Ze streven naar perfectie en daardoor zijn ze onverdraagzaam, kunnen hun ongelijk niet toegeven en hebben geheel geen begrip voor de ideeën van anderen.

Voorkomende problemen
Zeer kritisch
Kan een anders standpunt niet inzien
Emoties worden verdrongen
De schuld ligt altijd bij een ander
Chagrijnig

Uitwerking.
Men wordt milder en flexibeler. Beter in staat de meningen van anderen te rescpecteren. Zorgt ervoor dat de eigen emoties loskomen en daardoor het inzicht dat iedereen anders is.

Kinderen.
Een Beech-kind pest andere kinderen en stoort zich aan anderen. Vooral anderen die in ziijn inzicht minder intelligent zijn worden gekleineerd en op neer gekeken.

Dieren.
Een Beech-dier ergert zich aan anderen, voelt zich ver verheven boven anderen. Het zijn behoorlijk onverdraagzame dieren. Vaak komt deze onverdraagzaamheid voort uit een onprettige ervaring en heeft het dier zich geestelijk afgesloten voor vriendelijkheid om zichzelf emotioneel te beschermen. Deze dieren hebben dan ook moeite met het schenken van hun vertrouwen aan de eigenaar en dienen met veel geduld getraind te worden. Hardhandig aanpakken en straffen uitdelen heeft dus enkel een averechts effect op een dier met een Beech-tekort. Ook tijdens de pubertijd kan een dier negatief Beech gedrag gaan vertonen en gaan proberen waar de grenzen liggen. Het dominante/ onverdraagzame gedrag kan omslaan in agressie, wat niet getolereerd kan worden. Voorzichtigheid is geboden bij de (her)opvoeding van deze dieren.

(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)

Centaury


Engels: Centaury
Nederlands: Duizendguldenkruid
Latijns: Centaurium Umbellatum
Remedienummer: 4
Groep: Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën.
Chakra: 4


Algemeen.
Weinig wilskracht, zijn bereidwillige helpers, kunnen geen 'nee' zeggen, laten zich eenvoudig misleiden, geven hun macht weg.

Centaury-mensen zijn vriendelijk en rustig. Ze zijn anderen te graag van dienst. Zo graag dat zij zichzelf wegcijferen en hun eigen kracht onderschatten, waardoor zij het later moeten bekopen. Ze worden bedienden in plaats van helpers.

De hulp die ze bieden neemt zoveel tijd in beslag dat ze eigenlijk op den duur alleen voor anderen leven en hun eigen levenstaak komt ernstig in het gedrang. Ze willen erg graag helpen en kunnen gewoon geen 'Nee' zeggen. Doordat ze zich zo gewillig mee laten slepen zijn ze onbetrouwbaar, omdat ze steeds doen wat anderen vragen en hun eigen afspraken en levenstaak uit het oog verloren wordt.

Mochten er teveel mensen een beroep op hen doen, dan nog zeggen ze geen nee, waardoor ze uit moeten kijken er lichamelijk of geestelijk niet aan onderdoor te gaan, puur door overbelasting en overmoeidheid.

Voorkomende problemen.
Te gemakkelijk te bëinvloeden
Zwakke wilskracht
Overbelasting
Zeer gevoelig voor complimentjes

Uitwerking.
Centaury zorgt ervoor dat je weer opkomt voor je eigen belangen en je eigen mening. Een ander wordt nog steeds graag geholpen, maar niet meer ten koste van jezelf en ten koste van alles (gezondheid, etc.).

Kinderen.
Een Centaury-kind is het mikpunt in de klas. Een gemakkelijk kind dat alles over zich heen laat komen. Het kind wordt ge(mis)bruikt door anderen om vervelende dingen te doen, wat het graag en zonder problemen doet, ongeacht de consequenties.

Dieren.

Een Centaury-dier laat zich misbruiken door andere dieren. Het is het pispaaltje in de groep. Een enorme 'will to please' is aanwezig bij elk Centaury-dier. Het zijn allemansvrienden en daardoor toch wat onbetrouwbaar in hun gedrag, aangezien ze gerust met een vreemd persoon meelopen die dat van hun vraagt. Pas op met dit soort dieren en kinderen, want ze laten zich ook door kinderen misbruiken.

Ze ondergaan de mishandeling zonder te beseffen dat dit niet hoort en kunnen ernstige verwondingen oplopen, zonder dat zij in de verdediging gaan. Ook wanneer het dier met soortgenoten of andere dieren samenleeft moet de verzorger opletten dat de anderen niet met het Centaury-dier sollen en voorkomen dat ze 'm gaan pesten.

Het zijn hele onderdanige dieren. Het is niet de bedoeling dat de verzorger het Centaury-dier helemaal in bescherming gaat nemen omdat het dier zich dan steeds verder gaat terugtrekken en op den duur helemaal niets meer durft. In principe zijn Centaury-dieren hele makkelijke gewillige dieren, alleen zitten ze niet lekker in hun vel en kunnen niet optimaal functioneren. Soms kan deze situatie zich ook tijdelijk voordoen als het dier uit een (voor hem) normale situatie gehaald wordt. Denk aan overplaatsing in een ander roedel, zwakte na ziekte, nieuwe eigenaar, enz.

(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)

Cerato


Engels: Cerato
Nederlands: Loodkruid
Latijns: Ceratostigma Willmottiana
Remedienummer: 5
Groep: Onzekerheid.
Chakra: 5

Algemeen.
Hebben geen vertrouwen in hun eigen kunnen en denken, vragen constant om bevestiging, komen terug op eerdere besluiten, aanstellerig gedrag.

Voor diegene die te weinig zelfvertrouwen hebben en geen/moeilijk eigen beslissingen kunnen nemen. Men heeft geen vertrouwen in de eigen intuïtie en is erg onzeker.

Hij kan vervelend gedrag gaan vertonen, omdat constant om de mening van anderen gevraagd wordt en de ander constant wordt geïmmiteerd. Eenvoudige oplossingen worden niet geaccepteerd, want "het kan immers niet allemaal zo eenvoudig zijn".

Voorkomende problemen
Geen vertrouwen in eigen intuïtie
Constant anderen om raad vragen
Hecht teveel waarde aan vragen van anderen
Maakt een domme indruk
Wil altijd in de 'mode' zijn

Uitwerking.
Maakt enthousiast, nieuwsgierig, zeker en ontwikkelt eigen intuïtie. Maakt de eigen stem belangrijker en deelt zijn mening graag met anderen.

Kinderen.
Het Cetato-kind heeft te weinig zelfvertrouwen en twijfelt constant aan zichzelf. Probeert steeds goedkeuring te krijgen van vriendjes en klasgenootjes en imiteert hun gedrag.

Dieren.
Een Cerato-dier kijkt constant naar zijn baas om te vragen of hij het goed doet. Het dier heeft een duidelijk tekort aan zelfvertrouwen en vraagt daarom ten alle tijden om bevestiging van zijn daden. Het dier kan hierdoor erg dom overkomen, maar gebrek aan intelligentie heeft het niet. Het heeft door het Cerato-gebrek constant de bevestiging nodig en zal ook de baas nooit uit het oog verliezen. Eerder nog zal hij aan de baas vastplakken.

Dit zijn dan ook de dieren die letterlijk de hele dag achter de baas aanlopen. Deze dieren tonen weinig initiatief gewoonweg omdat ze niet weten wat ze doen moeten. Deze dieren moet je wat overdreven trainen, heel veel bevestiging geven waardoor het dier meer vertrouwen gaat krijgen in zijn eigen kunnen.

(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Cherry Plum


Engels: Cherry Plum
Nederlands: Kerspruim
Latijns: Prunus cerasifera
Remedienummer: 6
Groep: Angst.
Chakra: 3

Algemeen.
Bang om de controle te verliezen, bang om iets ergs te doen, irrationele gedachten, wanhopig, kunnen zelfbeheersing verliezen.

Voor mensen met een overbelaste geest, die denken hun verstand te verliezen. Ook komt het voor dat deze mensen bang zijn dingen te doen waar ze later last van krijgen. Ze weten dat de dingen die ze willen doen fout of verboden zijn, toch blijft het hen constant bezighouden.

Het komt voor dat de persoon denkt aan zelfmoord, omdat het weet dat de dwangvoorstellingen eigenlijk niet kunnen. Dit kan tot innerlijke kramp lijden, hevige spanningen en stresssymptomen.

Voorkomende problemen
Angst om de controle te verliezen
Verslavingsproblemen
Vertwijfeling
Slopende krachten en gedachten die niet te bedwingen zijn

Uitwerking.
Cherry Plum geeft moed en kracht. Het leert om de negatieve ervaringen te integreren in het leven. Het leert om zelfbeheersing te ontwikkelen.

Kinderen.
Onder de kinderen met Cherry Plum gebrek vind je veel bedplassers. De kinderen kunnen volkomen hysterisch worden en zichzelf daarbij verwonden. De wat oudere kinderen helpt het tegen zelfmoordgedachten.

Dieren.
Bij deze dieren wordt een spanning in het lichaam opgebouwd die er eens in de zoveel tijd uitkomt in de vorm van hysterisch, agressief en/of driftig gedrag.Het dier verliest compleet zijn zelfbeheersing. Het Cherry Plum-dier is onbetrouwbaar te noemen. Zijn gedrag is moeilijk te voorspellen omdat hij afhankelijk van zijn bui telkens anders op een situatie reageert. Het dier zelf voelt zich zeer ongemakkelijk en ongelukkig in deze situatie.

Wanneer het dier in zo'n hysterische aanval verkeert probeer dan kordaat de aandacht van het dier op uzelf te projecteren zodat de aanval afneemt in plaats van toeneemt wat zal gebeuren wanneer u niet ingrijpt. Heel belangrijk bij de behandeling van een dier met een Cherry Plum-tekort is proberen te voorkomen dat er spanning opgebouwd wordt. Er moet dus achterhaald zien te worden waarom het dier deze spanning opbouwt en waar deze vandaan komt.

(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)


Chestnut Bud


Engels: Chestnut Bud
Nederlands: Paardekastanjeknop
Latijns: Aesculus hippocastanum
Remedienummer: 7
Groep: Onvoldoende interesse in huidige omstandigheden.
Chakra: 6
Algemeen.
Herhaling van fouten, leren er niet van, gebrek aan observatievermogen.

Een Chestnut Bud-persoonlijkheid is zeker niet dom, maar hij komt wel dom over. Dit komt omdat de persoon met te weinig Chestnut Bud energie altijd in gedachten een paar stappen vooruit is. Dit zorgt ervoor dat hij niet meer denkt bij hetgeen hij op dat moment aan het doen is en daardoor verward en ongeïnteresseerd overkomt.

Herhaling van fouten is de belangrijkste eigenschap van iemand met te weinig Chestnut Bud energie. Telkens weer dezelfde relatie aangaan, die toch niet werkt, met het zelfde type partner, telkens weer een auto kopen bij dezelfde dealer, terwijl hij weet dat de dealer niet te vertrouwen is en hij een slechte auto levert.

Hij leert niet van die fouten. Anderen kunnen er telkens weer op wijzen dat wéér dezelfde fout gemaakt wordt, maar hij lijkt er niets van op te steken. De persoon komt verward en dromerig over, omdat hij reeds verder is in het gedachtenproces. Het is echter geen dagdromer.

Voorkomende problemen.
Gebrek aan observatie
Gebrek aan concentratie
Regelmatig terugkerende problemen

Uitwerking.
Chestnut Bud maakt de persoon rustiger en evenwichtiger. De persoon let beter op en iss in staat zijn dag aan het eind eens door te nemen en te zien wat goed en fout gegaan is en trekt daar lering uit.

Kinderen.
Kinderen met Chestnut Bud energietekort zijn langzame leerlingen. Ze lijken verward en afwezig, omdat zij verder denken dan de stap waar ze op dat moment mee bezig zijn. Het zijn de kinderen die bij een dictee steevast dezelfde schrijffouten maken of telkens hun tekenpotloden vergeten als ze die dag tekenles hebben.

Dieren.
Een Chestnut Bud-dier maakt continu fouten en leert daar niet van. Hij heeft als het ware een leerblokkade. Het is het dier die telkens de fout in gaat op exact dezelfde manier. Een hond die als hij naar die ene reu toegaat steeds afgebekt wordt en dat ook lijkt te weten, toch gaat hij telkens weer terug om weer afgebekt te worden.

Deze dieren lijken dom, maar zijn dat absoluut niet. Eigenlijk lijken deze dieren niet volwassen te worden, ze blijven steken in het kinderlijk gedrag van constant dezelfde dingen fout te doen. Bij deze dieren moet je eigenlijk zien te voorkomen dat ze in de fout gaan, pikt de hond iets van tafel, zorg dan dat er niets te pikken valt, of leid hem af als je ziet dat hij weer naar die beruchte reu toe wil, enz.

(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)

Chicory


Engels: Chicory
Nederlands: Wilde Cichorei
Latijns: Chicorium intybus
Remedienummer: 8
Groep: Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.
Chakra: 2


Algemeen.
Voelen zich snel afgewezen, zijn betuttelend, egocentrisch, zelfmedelijdend, hebben bezitsdrang, claimen aandacht.

Een tekort aan Chicory-energie zie je bij mensen/dieren die goed kijken naar wat anderen nodig hebben. Ze zijn vaak overbezorgd voor hun kinderen, familieleden, vrienden en ook hun dieren. Ze wijzen constant anderen op de fouten die ze maken en de gedragingen van anderen die zij als verkeerd zien.

Ze trekken iedereen zovel mogelijk bij zich, zodat ze ze constant kunnen controleren. Deze controle, die erg veeleisend is werkt anderen vaak op de zenuwen. Ze zijn betuttelend en weten alles zo te draaien dat hun zin uiteindelijk wordt doorgezet. Vergeven en vergeten is ook erg moeilijk voor iemand met Chicory-energie-tekort. De persoon zelf zit het ook niet echt lekker, want hij heeft constant het gevoel dat hij zijn vrienden en familie kwijt zal raken en eigenlijk is dat precies waar hijzelf op aanstuurt, door de egoïstische houding die hij zelf tentoonspreidt.

Hij voelt zichzelf al snel benadeeld en klaagt openlijk over het feit dat niemand van hem houdt. Anderen zijn ondankbare wezens, iedereen ziet toch hoe goed hij probeert te zijn voor anderen en wat krijg je? Stank voor dank. Zo denkt iemand met Chicory-tekort. Dat dit gedrag leidt tot problemen binnen relaties zal duidelijk zijn, ook opdringerigheid richting de kinderen leidt tot problemen.

Voorkomende problemen.
Bezitsdrang
Eigenliefde
Zorgzaam
Corrigeren graag
Overbezorgd
Hysterie
Diabetes
Overgewicht
Obstipatie

Uitwerking.
Chicory zorgt ervoor dat deze personen zich weer met liefde kunnen bekommeren om anderen, hij voelt zichzelf veel beter en kan zonder wat terug te verwachten warmte en liefde geven.

Kinderen.
Een Chicory-kind is veeleisend en bezitterig en probeert met trucjes zijn zin te krijgen. Tranen zijn een geschikt middel hiervoor.

Dieren.
Een Chicory-dier heeft een sterke geldingsdrang. Het zijn jaloerse dieren die veel aandacht vragen. Als dit dier denkt niet de aandacht te krijgen die hij wilt, dan zal hij door middel van negatief gedrag deze aandacht opeisen. Als het die aandacht krijgt, dan is het het liefste dier van de hele wereld, maar zodra het die aandacht niet krijgt, toont het negatief en zeer bezitterig gedrag.

Dit bezitterig gedrag manifesteert zich bij vrouwelijke dieren vooral naar de jongen toe. Vaak blijven deze dieren heel lang voor hun jongen zorgen en doen dat ook met hun hele ziel en zaligheid. Chicory-dieren zijn intelligente dieren die de kunst van het manipuleren goed beheersen.

(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)

Clematis


Engels: Clematis
Nederlands: Bosrank
Latijns: Clematis vitalba
Remedienummer: 9
Groep: Onvoldoende interesse in huidige omstandigheden.
Chakra: 6

Algemeen.
Onoplettend, dromerig, niet met beide voeten op de grond, vlucht in fantasieën en illusies, hebben 'slechte aarding', dreigend bewustzijnsverlies.

Een bloesem voor dagdromers. Zij vinden in hun bestaan onvoldoende geluk en liefde en zoeken die in dagdromen. In die dagdromen, over de toekomst, gaat alles prima en vol liefde. Als ze ziek zijn, dan doen ze weinig moeite om beter te worden. Een aantal van hen verlangt naar de dood, zodat ze zich dan weer kunnen mengen onder de overledenen, waar zij zoveel van hielden.

Uiteraard maken ze een afwezige indruk, omdat ze altijd in gedachten zijn. Hierdoor zijn ze ook niet erg opmerkzaam. Het oplossen van problemen is vrijwel niet mogelijk, daar de persoon vlucht in illusies en daarbij oplossingen verzint die echt niet kunnen werken.

Ook slecht nieuws raakt hem eigenlijk niet. In de droomwereld waar hij zijn tijd in verdrijft gaat alles goed, dus waar zou je je druk om maken. Het gedrag neigt tot apathie. Doordat de persoon niet luistert heeft het ook geen oog voor de kleine dingen en de details die verteld worden, het gaat het ene oor in en het andere oor weer naar buiten.

Voorkomende problemen.
Dromerig Verstrooid
Concentratieproblemen
Ver weg zijn
Coma
Bewusteloosheid
Koude handen en voeten
Ziekten simuleren als vlucht

Uitwerking.
Clematis zorgt ervoor dat de persoon de gedachtewereld leert te beteugelen en weer in de realiteit gaat staan. Hij zal zich creatiever opstellen. Creatieve uitingen zijn dan ook goed voor deze personen (schilderen, schrijven, bloemschikken, etc.). Men leert uitdagingen en confrontaties aan te gaan en.

Kinderen.
Ook een Clematis-kind leeft in een fantasiewereld. Nu doen kinderen dat vaker en dat is heel gezond, maar dit kind komt niet meer los van die dagdromen. Het loop ook vaak overal tegenaan, omdat het zo in gedachten verzonken is. Clematis-gedrag wordt ook gezien bij kinderen die een vervelende thuissituatie trachten te ontvluchten (ruzie, mishandeling).

Dieren.
Een Clematis-dier toont dromerig gedrag. Hij ontvlucht de werkelijkheid en ligt het liefst lekker te slapen dromend van de boswandeling die hij vanavond gaat maken. Hij heeft een afwezige blik in de ogen. Aangezien het dier erg afwezig is, lijkt het alsof het ongehoorzaam is, omdat het de commando's gewoon niet hoort, of daar gewoon traag op reageert.

Zo'n dier straffen is dan dus een slechte zaak, omdat het niet begrijpt waarvoor het gestraft wordt. Dit gedrag wordt vaak gezien bij dieren die vroeger slecht behandeld zijn. Het is de bedoeling dit dier uit zijn droomwereld te halen en de aandacht te vestigen op het heden. Veel spelen en dingen doen waarvan u weet dat het dier dit leuk vindt zal het dier helpen terug te keren naar het heden.

(Opm. Lees "hij/zij" overal waar "hij" staat.)
15:00 4-10-2017

© Frank Fokke 2006. Met dank aan het Bach Centre.
Niets van deze pagina's mag worden gekopieerd in boekvoerm of op digitale wijze zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaren.