Dr. Edward Bach (1886-1936) heeft de laatste vijf jaar van zijn leven besteed aan het zoeken naar een eenvoudige geneesmethode, zonder bijwerkingen, goedkoop en eenvoudig inzetbaar. Zijn onderzoek heeft een 38-tal bloesemremedies opgeleverd. Een bloesemremedie is een volgens een speciaal procťdť verkregen vloeistof (bronwater) waarin de kracht van een bepaalde bloesem is opgenomen.

Dr. Bach onderkende 38 verschillende negatieve gemoedstoestanden. Ieder probleem dat een mens heeft is gerelateerd aan ťťn of meerdere van deze 38 gemoedstoestanden. Door toediening van de bloesems behorende bij die negatieve gemoedstoestanden worden deze omgebogen tot positieve gemoedstoestanden, waardoor hieraan gerelateerde problemen verdwijnen.

Er zijn zeven hoofdgroepen te onderkennen in deze groep van 38 voor de 7 verschillende fundamentele conflicten in de mens. Deze hoofdgroepen zijn:

Angst;
Onzekerheid;
Onvoldoende interesse in huidige omstandigheden;
Eenzaamheid;
Overgevoeligheid voor invloeden en ideeŽn;
Moedeloosheid of wanhoop;
Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.


De bloesems worden door het Bach Centre op Mount Vernon 240 maal verdund en in organische Brandy geconserveerd. Zo zijn er 38 verschillende 'stock'-flesjes voor de 38 verschillende remedies. Deze remedies worden door een Bach Bloesemremedietherepeut opnieuw 240 maal verdund, door 2 druppels per in te zetten remedie in een 30ml druppelflesje te doen, die verder wordt afgevuld met bronwater en een aantal druppels alcohol ter conservering. Dit wordt dan een 'gebruikersflesje' genoemd.

Foto: Bach Centre, Mount Vernon, waar de remedies gemaakt worden.

Dit gebruikersflesje krijgt u mee naar huis en u neemt hieruit vier- ŗ zesmaal daags vier druppels op de tong. Deze druppels zetten uw lichaam en geest aan tot het ombuigen van de negatieve gemoedstoestanden tot positieve. Hierdoor verdwijnen ook de symptomen van de klachten.

Bij lichamelijke klachten dient door middel van een uitgebreid gesprek met een Bach-bloesemremedietherapeut bepaald te worden welke negatieve gemoedstoestanden aan deze lichamelijke klachten ten grondslag liggen. Als dit bepaald is krijgt u de remedies mee die deze negatieve gemoedstoestanden ombuigen naar positieve. Hierdoor zullen de lichamelijke klachten ook verdwijnen.

Oude problemen nemen meer tijd in beslag om te genezen dan nieuwe problemen. Een probleem dat pas kort aanwezig is kan in sommige gevallen binnen enkele uren verdwenen zijn, langdurige problemen (die er al vele jaren zijn) kosten twee tot soms wel tien maanden om uiteindelijk plaats te maken voor positiviteit. Dit lijkt lang, maar bedenk wel dat het u in zo'n geval ook niet op andere wijze gelukt is om het probleem daadwerkelijk aan te pakken. Een probleem dat bijvoorbeeld al tien jaar bestaat, dat u in vijf maanden oplost is zeker de moeite waard. Dieren reageren over het algemeen nog veel sneller op de remedies. Soms zijn lastige problemen die er al jaren zijn binnen enkele dagen geheel verleden tijd.

Bach Bloesem Remedies zijn volstrekt onschadelijk, kunnen aan baby's, kinderen, volwassenen, dieren en planten gegeven worden. Ze gaan uitstekend samen met alle soorten reguliere medicijnen en hebben geen bijwerkingen. De werking is niet wetenschappelijk aan te tonen, maar is al tienduizenden keren aangetoond bij patiŽnten.

Hoe werken de remedies dan?

Ieder mens, dier en plant heeft een energieveld. In dit energieveld stroomt de energie van knooppunt naar knooppunt. Indien er geen problemen zijn, dan stroomt de energie ongestoord. Emotionele problemen kunnen de energiestroom verstoren. Dit uit zich in symptomen. Een verstoring kan bijvoorbeeld zijn: een langlopende ruzie met uw chef. Dit probleem uit zich in een knallende hoofdpijn (dit is het symptoom van de problemen).

De bloesemremedies die Dr. Bach ontwikkeld heeft hebben een corrigerende werking op het energieveld van de mens. Een goed gekozen bloesemremedie maakt een corrigerende energie in het lichaam vrij, die de energie weer laat stromen zoals het hoort te stromen. Hierdoor verdwijnen de hieraan gerelateerde symptomen ook. Voor alle verschillende emotionele conflicten van de mens is een aparte bloesemremedie beschikbaar. Vaak is een combinatie van remedies nodig om complexe problemen aan te kunnen.

Deze combinatie van remedies wordt in een pipetflesje gedaan, afgevuld met bronwater en een paar druppels alcohol ter conservering. Dr. Bach raadde aan om niet meer dan zes ŗ zeven verschillende remedies tegelijkertijd te nemen. U kunt de remedies zelf kiezen aan de hand van de uitgebreide beschrijving van de remedies op deze site, of door een Bach Bloesem Remedietherapeut te vragen u te helpen bij de keuze van de juiste remedies.

Via de Bloesemgenerator kunt u zelf een flesje laten samenstellen. Zie http://bloesemgenerator.remedie.org

Hieronder volgen de korte beschrijvingen van alle 38 remedies en van Rescue Remedy.

De uitgebreide beschrijvingen vindt u HIER:

Klik hier: Agrimony - Clematis

Klik hier: Crab Apple - Larch

Klik hier: Mimulus - Star of Bethlehem

Klik hier: Sweet Chestnut - Willow

Klik hier: Rescue Remedy en Rescue Cream

Agrimony (Agrimonie - 1)
Zorgen en problemen worden achter humor en grappen verborgen, er wordt geen confrontatie aangegaan, overgevoelig voor ruzie, afleiding wordt gezocht in gezelschap, hebben heimelijke verlangens.

Aspen (Esp - 2)
Tegen angsten van onbekende oorsprong, onbestemde voorgevoelens, irrationele angsten.

Beech (Beuk - 3)
Onverdraagzaam, kritisch en intolerant gedrag tegen anderen. Vellen snel een oordeel over anderen.

Centaury (Duizendguldenkruid - 4)
Weinig wilskracht, zijn bereidwillige helpers, kunnen geen 'nee' zeggen, laten zich eenvoudig misleiden, geven hun macht weg.

Cerato (Loodkruid - 5)
Hebben geen vertrouwen in hun eigen kunnen en denken, vragen constant om bevestiging, komen terug op eerdere besluiten, aanstellerig gedrag.

Cherry Plum (Kerspruim - 6)
Bang om de controle te verliezen, bang om iets ergs te doen, irrationele gedachten, wanhopig, kunnen zelfbeheersing verliezen.

Chestnut Bud (Paardekastanjeknop - 7)
Herhaling van fouten, leren er niet van, gebrek aan observatievermogen.

Chicory (Wilde Cichorei - 8 )
Voelen zich snel afgewezen, zijn betuttelend, egocentrisch, zelfmedelijdend, hebben bezitsdrang, claimen aandacht.

Clematis (Bosrank - 9)
Onoplettend, dromerig, niet met beide voeten op de grond, vlucht in fantasiŽn en illusies, hebben 'slechte aarding', dreigend bewustzijnsverlies.

Crab Apple (Appel - 10)
De 'Reinigingsremedie'. Hebben gevoel van onreinheid, zelfafkeer, schaamte, worden opgeslokt door details, schoonmaakfobiŽn, huiduitslag en jeuk.

Elm (Veldiep - 11)
Kunnen tijdelijk de verantwoording niet aan, voelen zich ontoereikend, zijn moedeloos.

Gentian (Slanke Gentiaan - 12)
Depressies door twijfel, zijn snel ontmoedigd, pessimistisch, hebben vertrouwen en geloof verloren, skeptisch en nederig.

Gorse (Gaspeldoorn - 13)
Wanhopig, verslagen, gelaten, berustend, geen ambitie, gebrek aan interesse vanwege gevoelens van hopeloosheid, hopen niet meer op herstel van (chronische) ziekten of problemen.

Heather (Struikhei - 14)
Egocentrisch, geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen, houden niet van alleen zijn, simuleren ziekte, praatziek, klampen zich vast aan luisteraars, luisteren slecht.

Holly (Hulst - 15)
Haat, afgunst, wantrouwend, achterdocht, wraakgevoelens, driftbuien en agressiviteit, humeurig, ontnemen anderen energie.

Honeysuckle (Tuinkamperfoelie - 16)
Hangen aan herinneringen, heimwee, nostalgie, vroeger was alles beter, zien geen perspectief in de toekomst, leven in het verleden, zijn ongelukkig en hebben spijtgevoelens.

Hornbeam (Haagbeuk - 17)
Hebben last van het 'maandagochtendgevoel', uitstellen, moe, mentale uitputting, onzeker door gebrek aan kracht.

Impatiens (Reuzenbalsemien - 18)
Zijn ongeduldig, prikkelbaar, gespannen, hoog levenstempo, snel geÔrriteerd, hebben een hekel aan gezelschap, jagen anderen op, werken het liefst alleen.

Larch (Lariks - 19)
Gebrek aan zelfvertrouwen, moedeloos, verwachten te zullen falen, minderwaardigheidsgevoelens, uitstel, zwakke overtuigingen.

Mimulus (Maskerbloem - 20)

Angst voor bekende zaken, verlegen, bedeesd, nerveus, blozen, aarzelen door angst.

Mustard (Herik - 21)
Neerslachtig, droevig, zware depressies, melancholisch, depressies van onbekende oorsprong, in zichzelf gekeerd.

Oak (Eik - 22)
Onophoudelijke inspanning, teneergeslagen, strijders, geven het niet op.

Olive (Olijf - 23)
Uitgeput, afgemat, fysiek en mentaal vermoeid, beroofd van energie, ook door ziekten, angst om vrienden te verliezen, ongelukkig, geen plezier in het leven.

Pine (Grove Den - 24)
Schuldcomplex, zelfverwijt, wanhoop, zichzelf constant verontschuldigen, ook voor fouten van anderen, overkritisch, de 'underdog'.

Red Chestnut (Rode Kastanje - 25)
Overbezorgd voor de veiligheid van anderen, angstig en bezorgd voor anderen, vreselijke dingen verbeelden (dood, ongeluk).

Rock Rose (Zonneroosje - 26)
Paniek, verschrikking, snel schrikken, voor noodgevallen, plotselinge ziekten.

Rock Water (Bronwater - 27)
Inflexibel, strikte levenshouding, zelfontkenning, zelfonderdrukking, perfectionistisch.

Scleranthus (Hardbloem - 28)
Besluiteloosheid, twijfelen, onevenwichtig, wisselende stemmingen (lachen-huilen, vreugde-verdriet, energie-apathie, optimistisch-pessimistisch).

Star of Bethlehem (Vogelmelk - 29)
Traumatische ervaringen, shock, verdriet, alle effecten van slecht nieuws, ongeval.

Sweet Chestnut (Tamme Kastanje - 30)
Grote wanhoop, diepe neerslachtigheid, sterke geestelijke vertwijfeling, eenzaamheid, verlaten voelen, liefdesverdriet, geen uitweg meer zien.

Vervain (IJzerhard - 31)
Overenthousiast, overdrijven, stress, sterke overtuigingen, gelooft in zichzelf, wil graag anderen bekeren, regelt andermans zaken.

Vine (Wijnstok - 32)
Dominant, ambitieus, bazig, onsoepel, uitvoerend, duldt geen tegenspraak, arrogant, vol zelfvertrouwen, goede leider.

Walnut (Walnoot - 33)
Voor het verbreken van oude patronen, vastgeroeste gewoonten, voor het ingaan van een nieuwe levensfase, andere baan, andere school, puberteit.

Water Violet (Waterviolier - 34)
Gereserveerd, trots, wil geen emoties uiten, is graag alleen, heeft een hekel aan bemoeials, houdt afstand, is vriendelijk, spreekt zacht, kan neerbuigend en minachtend zijn.

White Chestnut (Paardekastanje - 35)
Ongewenste zorgelijke gedachten, cirkelgedachten, piekeren en redeneren, slapeloosheid, gebruiken klagende woorden.

Wild Oat (Ruwe Dravik - 36)
Voor het vinden van de rode draad in het leven, teveel mogelijkheden, kunnen niet kiezen, besluiteloos en ontevreden, 'ik weet het niet'.

Wild Rose (Hondsroos - 37)
Lusteloos, apathisch, berustend, levensmoe, gebrek aan vitaliteit.

Willow (Bindwilg - 38)

Verbittering, wrok, willen discussiŽren en anderen de schuld geven, ontevreden over anderen, negatieve levensopvatting. Foto geplaatst met toestemming van Stefan Ball, Bach Centre.

In deze balk vindt u gerelateerde producten en informatie over waar de producten aangeschaft kunnen worden.

Alle losse remedies en ook de complete set vindt u in de Plaza 33 Online Shop. U komt daar door boven op het plaatje te klikken.

PLAZA 33 is zeer GOEDKOOP met deze originele Bach Bloesem Remedies. Niet alleen betaalt u slechts € 9,75 per flesje, de bezorgkosten tot 6 flesjes zijn slechts € 2,08 en bij 6 flesjes en meer bezorgt Plaza 33 al gratis thuis! (bij vooruitbetaling).Informatiekaart in kleurenprint, gelamineerd. ca. 21 * 30cm (A4-formaat), dubbelzijdig bedrukt.

Korte beschrijvingen van alle Bach Bloesem Remedies en alle Serafijn Remedies.

Onmisbaar voor elke therapeut en zelfbehandelaar.


Informatieboekje met beschrijvingen van alle Serafijnproducten.

Beschrijvingen van:

Serafijn Single Remedies
Serafijn Chakrasteen
Serafijn "On the wings of an Angel"
Serafijn Essentieel Healing Systeem Serafijn Edelsteenremedies
Serafijn Combinatieremedies

Geschreven door Frank Fokke, 32 pagina's, met 76 kleurenfoto's en illustraties.

© Frank Fokke 2006. Met dank aan Ararêtama en Bloesem Remedies Nederland.
Niets van deze pagina's mag worden gekopieerd in boekvoerm of op digitale wijze zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaren.